BÁNH CỐM NGUYÊN NINH 11 HÀNG THAN  
Bánh nhỏ : 6.000đ/1cais
\Bánh to : 8.000đ/1cais