CHÈ THÁI NGUYÊN GÓI HÚT CHÂN KHÔNG 

LOẠI I: 700.000Đ/1KG

LOẠI II 500.000Đ/1KG

LOẠI III 300.000Đ1KG

HOTLINE 0867591069