BÁNH CỐM ĐƯỢC LÀM TỪ CỐM NON, NHÂN ĐẬU XANH
BÁNH CỐM NHỎ 6.000Đ/1 CÁI
BÁNH CỐM TO 8.000Đ/1 CÁI
HOLINE 0867591069