Bánh cốm nguyên ninh loại nhỏ: 6.000đ/ 1 cái
Bánh cốm nguyên ninh loại to : 8.000đ/1 cái
Bánh phu thê: 6.000đ/1 cái
0867591069